Presunúť na hlavný obsah

Oznam o vykonaní deratizácie na priestranstvách verejnej zelene v Čadci

Životné prostredie

Mesto Čadca v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene na území mesta Čadca v termíne od 27. 04. 2020 do 07. 05. 2020.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Zároveň vyzývame všetkých správcov bytov, poľnohospodárske podniky, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta Čadca, ako aj vlastníkov bytových domov a objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili povinnosť  v zmysle § 51 ods. 1 písm. a) a § 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov deratizáciou svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie pred objektmi.