Presunúť na hlavný obsah

V mestskej kompostárni v zbernom dvore sme ako prví na Slovensku v správe miest a obcí spustili inovatívne hygienizačné zariadenie

Životné prostredie

Už pár dni funguje v mestskej kompostárni v Čadci – v priestoroch zberného dvora  inovatívne hygienizačné zariadenie – CSC kontajner. Mestu poslúži pri kompostovaní kuchynského odpadu, ktorý začali zbierať z domácností.

CSC kontajner je umiestnený v priestoroch mestskej kompostárne, ktorú prevádzkuje Mestský podnik služieb Čadca. Mesto postupne zavádza triedenie a zber kuchynského odpadu z bytových domov od občanov.

Každá domácnosť triedi odpad už pri zdroji – v kuchyni – do špeciálnych nádob. Ich obsah potom, tak ako pri bežnom odpade, vysypú do zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad. V meste je zatiaľ rozmiestnených takmer tristo nádob na bioodpad. 

Zber prebieha raz za týždeň. Počas letného obdobia plánujú zvýšiť frekvenciu a zbierať dvakrát týždenne.