Presunúť na hlavný obsah

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v meste Čadca

Životné prostredie

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 na území mesta Čadca 45,79 %.

Z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu 9 399 568 kg, bolo vytriedených 4 304 065 kg.

Sadzba poplatku Environmentálnemu fondu pre rok 2021 za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov činí 18 €/t.