Presunúť na hlavný obsah

Oznámenia o pokračovaní vodoprávneho konania a naradenie ústneho pojednávania ŽP-452/2022/St-PS/MM

Životné prostredie

Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.