Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca vyhlasuje vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie v čase od 18. 09. 2023 do 30. 09. 2023

Životné prostredie

Deratizácia sa bude vykonávať na verejných priestranstvách a v budovách vo vlastníctve mesta za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov (hlodavce, najmä potkany). V tejto súvislosti zároveň upozorňuje fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, že podľa ust. § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov sú povinné zabezpečiť dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení.

V zmysle ust. § 10 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách je ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, povinný zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

V záujme vyššej účinnosti deratizácie Mesto Čadca vyzýva všetky dotknuté organizácie na vykonanie deratizácie v ohlásenom termíne.