Presunúť na hlavný obsah

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a odber podzemných vôd ŽP-616/2023/MM-St

Životné prostredie

Kompletné znenie nádjete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci