Presunúť na hlavný obsah

Európsky deň jazykov na ZŠ Jána Amosa Komenského

Vzdelávanie a voľný čas

Európsky deň jazykov, ktorý si pripomíname 26.septembra je dňom, ktorého cieľom je zdôrazniť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Žiaci na ZŠ Jána Amosa Komenského okrem materinského jazyka majú možnosť učiť aj jazyk anglický a nemecký. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa však prostredníctvom rôznych aktivít stretli aj s jazykmi a kultúrou iných krajín. V knižnici si pozreli výstavku cudzojazyčnej literatúry, vytvárali projekty, hľadali výrazy v slovníkoch a súťažili v kvíze o európskych krajinách . No jazyk ste mohli počuť hocijaký.

Aj tento rok bude škola spolupracovať s organizáciou Keric. Každú stredu bude hodiny angličtiny spestrovať dobrovoľník Elio z Talianska, ktorý nám v rámci Európskeho dňa jazykov krátkou prezentáciou priblížil svoju krajinu. Tešíme sa, že budeme mať možnosť získané jazykové schopnosti využiť pri priamej komunikácii s cudzincom a uvedomíme si, že ovládať cudzí jazyk je pre život v dnešnej dobe veľmi prospešné.

Galéria